HİZMET ANLAYIŞIMIZ

BMTECH, sistem geliştirme çalışmalarında, «Çözüm Ortaklığı» anlayışında hizmet vermektedir. Projenin planlanmasından, gerçekleştirilmesine uzanan süreçte ve rutin işletim döneminde birlikte çalışma ve başarı sorumluluğunu paylaşma, temel ilkelerinde yürütülen çözüm ortaklığı, uzun dönemde birlikte büyümeyi hedeflemektedir.
Bu anlayış çerçevesinde, BMTECH ;

  • Sektörel bilgi ve deneyim birikimini müşterileri ile paylaşmayı;
  • Işletme ihtiyaçlarını detaylı inceleyerek, doğru çözümleri önermeyi;
  • Çözüm’ün teknolojik yöntem ve ürünlerini, uygulanabilir düzeyde ve optimal ölçeklerde belirlemeyi;
  • Yazılım ve Uyarlama hizmetlerini ihtiyaca tam uygun şekilde özel olarak geliştirmeyi;
  • Uygulama sürecinde kullanıcılarla birlikte çalışarak, geçiş sürecinin olası sorunlarını aşmayı;
  • Bakım ve destek anlaşmaları ile sistemin rutin işletim döneminde de etkin kullanımını ve sürekliliğini sağlamayı,

Uzun dönemli iş ortaklığının temel ilkeleri olarak benimsemektedir.