HİZMETLERİMİZ

UYGULAMA ENTEGRASYONU

3. Parti Yazılımlarla iki yönlü bilgi alışverişi ve iş süreçleri bütünleşmesini sağlıyor, uygulama alanını genişletiyor

UYGULAMA ENTEGRASYONU


İşletmelerin  kurmuş oldukları klasik ERP sistemlerinin, güncel bilişim teknolojisi olanakları ile güçlendirilmesi için BMTECH, mevcut yapıyı bozmaksızın Raporlama Sistemleri , Bayi ve Müşteri Portalları, Mobil Uygulamalar ve benzeri sistemleri geliştirmekte ve gerçek zamanlı, iki yönlü arayüzlerle bilgi akışını sağlamaktadır.Bu çerçevede, MS Navision, SAP ve Logo gibi önde gelen ERP uygulamaları, Banka Ödeme Sistemleri, Akaryakıt Pompa Otomasyon Sistemleri, SMS ve Ajans yönetimli web portalları ile ihtiyaca göre optimize edilmiş arayüzler kurulmaktadır.

ÖZEL UYGULAMA YAZILIMLARI

İsteğe uygun yazılımlar geliştirerek, işletmeye özel ihtiyaçlara çözüm getiriyor, mevcut yazılım paketlerine ilave fonksiyonlar kazandırıyoruz.

ÖZEL UYGULAMA YAZILIMLARI


İşletmelerin iş yapma yöntemleri, yönetsel tercihleri ve davranış biçimlerinin,  pazarda farklılık yaratan, rekabet üstünlüğü sağlayan faktörler olduğunun bilinci içinde BMTECH, hazır paket programların ancak temel ihtiyaçları karşılayacağının, fark yaratacak işlemler için ilave geliştirmeler yapılması gerektiğini bilincindedir.Bu nedenle işletmelerin istekleri doğrultusunda özel yazılım geliştirme ve uygulama hizmetlerini konunun önemini bilerek üstlenmekte, geliştirdiği sistemlerin entegrasyon, bakım ve destek hizmetlerini de ayrıca sağlamaktadır.

UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

30 Yılı aşkın Sektörel deneyimimizi Bilişim konulu İhtiyaçlarınıza doğru ve etkin çözümler bulmak için paylaşıyoruz.

UYGULAMA DANIŞMANLIĞI


BMTECH 1982’den bu yana çeşitli sektörlerde, önder kuruluşlara hizmet sunmaktadır. Sistem geliştirme çalışmalarında Bilişim Teknolojisinin sağladığı olanakların yanı sıra saha deneyim birikimini de kullanarak iş süreçlerini yeniden yapılandırmayı gerçekleştirmektedir.Son tüketici davranışlarının doğru analizi, Bayi örgütlerinin yakın ve verimli çalışmasının iki yönlü doğru bilgi paylaşımı ile sağlanması, Maliyet Muhasebesi ve ERP entegrasyonu ile Yönetim raporlaması konusundaki deneyim birikimimizi, sorunlarınıza doğru çözümleri önermek ve gerçekleşmesi sürecinde aktif rol almak şeklinde geniş bir danışmanlık yelpazesinde hizmet sunulmaktadır.

YÖNETİM RAPORLAMASI

Çeşitli uygulamalar aracılığıyla toplanan bilgi bütünlüğünü iş zekası yöntemleri ile doğru müşteri kitlesine erişmek ve işletme faaliyetleri sonuçlarını anlamlı şekilde raporlamayı sağlıyoruz.

YÖNETİM RAPORLAMASI


Microsoft Analiz ve Raporlama ürünleri ile,

  • Birden çok veritabanında yer alan ilişkili verilerden veri ambarları yaratmak
  • Çok yönlü ilişkileri kolaylıkla takip etmek için OLAP Küpleri oluşturmak

Suretiyle, Müşteri profillendirme, segmentasyon, satın alma davranışlarının analizi, eğimlerin takibi, dönemsel satış performansının takibi ve benzeri pazarlama başarısı sağlayıcı uygulamalar için gerekli rapor ve analiz ortamı kurulmaktadır.

Ayrıca grafik ve mobil arayüzlere sahip Yönetim Rapor ekranları ile işletme faaliyet sonuçlarına ilişkin raporlama ve sunu düzeni sağlanmaktadır.

MICROSOFT DYNAMICS CRM

Microsoft Dynamics CRM projelerini, Office 365 ortamında on-line ve yüksek güvenlik gerekli

MICROSOFT DYNAMICS CRM PROJELERI


BMTECH, Sektörel bilgi ve deneyim birikimiyle;

  • Yeni projeler için ihtiyaçlara en uygun CRM Çözüm modelini tanımlamak,
  • Hedeflerine ulaşmamış, yarıda kalmış projeleri de yeniden canlandırmak için

Gereken Uygulama Danışmanlığı, Teknik Uzmanlık, Yazılım Geliştirme  ve

Geçiş Dönemi Desteğini Sağlamaktadır.

 

 


BAKIM ve DESTEK

Uygulamalarınızın Sorunsuz Çalışması için Gerekli Desteği, 7 / 24 düzeyine kadar sağlıyoruz.

BAKIM VE DESTEK HIZMETLERI


Bilişim Teknolojisi ile gerçekleştirilen tüm projelerin başarıya ulaşması, sonrasında yararlı bir kullanım ömrüne sahip olmaları, uygulamaya geçiş sürecinde başlayıp canlıya geçiş sonrasında da devam eden uygulama danışmanlığı ve desteği hizmetinin varlığına doğrudan bağlıdır.

BMTECH, proje anlaşması ile geliştirme, bakım destek anlaşması ile de yaşatma sorumluluğunu üstlendiği uygulamalara, Proje’nin analiz aşamasından itibaren bir Proje Yöneticisi atamak ve canlıya geçişten sonra da bu yetkin ilişkiyi sürdürmek suretiyle sistemin doğru kurulmasını ve değişen işletme ve pazar koşullarına uyum sağlayarak verimliğinin sürdürmesini sağlamaktadır.